Araç Haber Gazetesi

KAHİNTEPE TARİH OLDU

KAHİNTEPE TARİH OLDU
1.654 Okunma
07 Kasım 2022 - 10:16

KAHİNTEPE 1.DERECE SİT ALANI İLAN EDİLDİ

Baraj Nedeniyle Kazı Çalışmaları Durduruldu

Araç İlçemiz için büyük önem taşıyan Başköy Köyü mevkiinde bulunan Kahintepe 2016 yılında 3.derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiş olup, 2018 yılından bu tarafa devam eden sondaj, jeoradar ve kurtarma kazılarının baraj çalışmaları nedeniyle durdurulduğu açıklandı.

M.Ö. 2 Bin ile 3 Bin yıla uzanan ana güzergâhlar üzerinde ara istasyon görevi üstlenen akarsu yamacına yayılan Orta-Erken Tunç Çağı yerleşimi gözlenen Kahintepe, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.08.2022 tarih ve 2851 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi. 

Araç Barajı nedeniyle Kahintepe’nin en üst seviyesinin kısmen su altında kalacağı çok az kısmının su dışında kalacağı ifade edildi.

Araç Haber Gazetesi’nin talebi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığından açıklamada Kahintepe kazı alanında önemli bulgulara rastlandığı, ancak barajın ülke elektrik üretimine katkı sağlayacağından dolayı kazı çalışmalarının durdurulduğu, Alanın su altında kalacak olması nedeniyle koruma önleme projesinin Müze Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlanarak Bilim Komisyonun görüşleri doğrultusunda İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulması, alınacak Kurul Kararı doğrultusunda uygulamada bulunulmasına yönelik süreç devam ettiği öğrenildi.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA

ANKARA

Kastamonu İli Araç İlçesi Başköy Köyü civarında bulunan ‘’KAHİNTEPE’’ adı ile anılan bölgede 2017 yılında Arkeolojik kazı çalışması başlatılmıştı.

Kazı çalışmalarının ardından yapılan açıklamalarda;

‘’Bölgenin, Karadeniz Bölgesi’nde şu ana kadar bulunmuş en eski yerleşim yeri olarak değerlendiriliyor, Kazılarda Akeramik Neolitik (çanak çömleksiz Cilalı Taş Devri) döneme ait olduğu düşünülen tapınak, dikili taş, adak çukurları ve “nitelikli heykeltıraşlık” eserlere ulaşılması, arkeolog ve tarihçileri heyecanlandırıyor’’ şeklinde açıklamalarda bulunulmuştur.

Kaynak;

https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/karadenizde-tarihin-sifir-noktasi-kahin-tepe/2382252

(04.10.2021 Tarihli Anadolu Ajansı Haberi – Muhabir Özgür Alantor)

                Yapılan bu çalışmalar ve gelişmeler bölgemizde heyecanla karşılanmış, tarihin aydınlanması, bölgemizin turizme kazandırılması ve Araç İlçemizin geleceği bakımından sevindirici bir gelişme olmuştur.

                Kazı çalışmaları 2022 yılına kadar devam etmiş olup hiçbir resmi açıklama yapılmadan çalışmaların sonlandırıldığı bilgisi edinilmiştir.

                Edinilen bilgiler doğrultusunda Araç Haber Gazetesi ‘nin 19 Mayıs 2022 Tarihli nüshasında ‘’KAHİNTEPE NE OLACAK ?’’ Başlıklı haberimiz yayınlanmış olup, ilgili kurumlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

                İlçemiz için bir nevi dönüm noktası olarak nitelendirilen Arkeolojik kazı çalışmaları hakkındaki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşabilmemiz için aşağıdaki sorularımızın yazılı olarak cevaplanması hususunda gereğini arz ve talep ederim.

-Kahintepe Arkeolojik kazı çalışmalarına bölgedeki baraj çalışmaları nedeniyle son verildiği söylentileri bulunmaktadır.

-Kazı çalışmalarının durmasının veya iptal edilmesini baraj çalışmasıyla ilgisi var mıdır ?

-Baraj tamamlandığında bölge sular altında kalacak mıdır ?

-Kahintepe Arkeolojik kazı çalışmasında çıkan tarihi eser niteliği taşıyan herhangi bir buluntuya rastlanmış mıdır? Rastlanmış ise nitelik özelliklerini belirtiniz.

-Kazı çalışmaları yapılan bölge Arkeolojik Sit alanı mıdır ?

-Kahintepe Arkeolojik kazı çalışmalarına ne zaman ve neden son verilmiştir ?

-Kahintepe Arkeolojik kazı çalışmaları devam edecek midir ?

-Kahintepe Arkeolojik kazı çalışmalarıyla ilgili kamuoyu ile paylaşabileceğimiz olumlu-olumsuz herhangi bir rapor var mıdır?

15.09.2022

Hakkı Cidal Savaş

Araç Haber Gazetesi

T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Sayın Hakkı Cidal Savaş;

15.09.2022 tarihli Başvurunuzla ilgili Kastamonu İli Araç İlçesi Devlet Su İleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Filyos Araç Barajı etki alnında kalan Kahintepe kazıları hakkında bilgi talebiniz incelenmiştir. Konuya ilişkin hazırlanan bilgi notu yazımız ekinde iletilmiştir.

Umut Görgülü

Bakan a.

KASTAMONU İLİ KAHİNTEPE KAZISI

Kastamonu ili, Araç İlçesinde yapım devam etmekte olan Filyos Araç Barajı etki alanında kalan Kahintepe’de yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi talep eden 15.09.2022 tarihli başvurunuz incelenmiştir.

Kastamonu Müze Müdürlüğü Başkanlığında, Düzce Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin’in bilimsel danışmanlığında Ankara I numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.03.2016 tarih ve 3192 sayılı kararı doğrultusunda 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli alanda 2018 yılından beri devam eden sondaj, jeoradar ve kurtarma kazıları neticesinde M.Ö. 2. Bin ile 3. Bin yıla uzanan ana güzergâhlar üzerinde ara istasyon görevi üstlenen akarsu yamacına yayılan Orta-Erken Tunç Çağı yerleşimi gözlenmiştir.

Çevrede doğal kaya oluşumları yer almakta olup bunların üzerinde herhangi bir şekillendirme izine rastlanmamıştır. Mevcut kaya yapısı ve türü de bu tür kullanıma uygun değildir. Kazı çukurlarının çevresinde yer yer MÖ III. Bin ve II. Bin seramik parçalarına rastlanmıştır. Ayrıca bazı kesitlerde yoğun seramik parçaları mevcuttur. Düzlüğün yüzeyinde mimariye ait olabilecek şekillendirilmiş temel taşları tespit edilmiştir. Ancak yüzeyde herhangi bir duvar yada sur izi görülmemiştir. Anca daha alt seviyedeki duvar ve duvarların temellerine ait olabilecek çeşitli ebattaki dağınık taşlar çevreye yayılmış durumdadır.

Yüzey taramasında taş alet görülmemiştir. Ancak alet yapımında kullanılmış olması muhtemel silex parçalarına rastlanmıştır. Sadece Neolitik ve öncesinde değil Eski Tunç Çağı’nda hatta MÖ II. Bin yılda da silex ve obsidyen alet kullanımı bilinmektedir. Dolayısıyla bu tür malzemenin burada bulunması beklenen bir durumdur. Yerleşiminin en az 2 kültürel seviyeli olduğu belirgindir. Ancak söz konusu dönemlerde ait belirgin bir mimarinin ortaya çıkarıldığı anlaşılmaktadır.

DSİ yetkilileri ile yerinde yapılan görüşmelerde, baraja su tutulmasının başlandığı ve barajın öncelikli olarak ülke elektrik üretimine sağlayacağı katkı hususlarındaki görüşleri alınmıştır. Kahintepe’nin en üst seviyesinin kısmen su altında kalacağı çok az kısmının su dışında kalacağı da kendileri tarafından ifade edilmiştir. Baraj çalışmalarına parelel olarak Kahintepe Kazısı tam olarak bitirilmiştir. Kazılar sırasında mimari nitelikte çok fazla tespit mevcut değildir. Bilindiği üzere bölgenin güneyinde MÖ III. Bin ve II. Bin kültürleri ve mimarileri en iyi şekilde bilinmektedir. Özellikle Çorum ve Çankırı İllerinde böylesine MÖ III. Ve II. Yerleşimleri olan küçük boyutlu yerleşimler mevcuttur. Kahintepe’nin kuzeyde bir yerleşim olarak söz konusu kültürlerin bu bölgedeki temsil eden bir istasyon olmasının bilinmesi önemlidir. Yerleşim konum olarak kuzeyindeki vadiye hakim bir kontrol noktası konumundadır. Vadiden daha yüksekte olması, korunaklı bir yaşam alanı olarak da seçildiğini göstermektedir. Yüzeyde ve kesitlerde bir sel baskınına işaret eden kil tabakası görülmemiştir. Dolayısıyla güvenli bir yerleşim için uygun bir noktada yer alır.

Halihazırda alınan niteliğinin belirlenmesine yönelik kazı çalışmalarının yapılmış olması ve barajın faaliyete geçmesi için kalan sürenin az kalması da göz önünde bulundurularak, Müze Müdürlüğünce nihai kazı sonuç raporunun hazırlanarak, yerleşimin kazı çalışmalarının yoğun olarak yürütüldüğü yapı kalıntılarının da yer aldığı kısımların 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmesi önerisiyle ilgili Koruma Bölge Kuruluna sunulmuştur.

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.08.2022 tarih ve 2851 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir.

Alanın su altında kalacak olması nedeniyle koruma önleme projesinin Müze Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlanarak Bilim Komisyonun görüşleri doğrultusunda İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulması, alınacak Kurul Kararı doğrultusunda uygulamada bulunulmasına yönelik süreç devam etmektedir.

Kazılarda ortaya çıkarılan çeşitli hayvan figürlerini andıran objeler ve seramik buluntular Kastamonu Müze Müdürlüğünde bulunmakta olup, Müze Müdürlüğünce kazı bilimsel danışmanı ile koordineli olarak yayın çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
KÖŞE YAZARLARI

Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.