Araç Haber Gazetesi

PANDEMİ BİTER TURİZM IŞILDAR

PANDEMİ BİTER TURİZM IŞILDAR
477 Okunma
23 Şubat 2021 - 12:19
  • Turizm Eylem Planı kapsamında dün düzenlenen Turizm Çalıştayı’nda konuşan Vali Avni Çakır, şehirlerin artık bir ürün gibi pazarlandığını belirtti ve gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının yatırımcıları çekmeye başladığını Kastamonu’nun geleceğinin turizmde olduğunu vurguladı; pandemi sona erdiğinde Kastamonu’nun bu alanda önemli sıçrama yapacak noktaya gelmiş olacağının dayanaklarını sıraladı.
  • Milletvekili Metin Çelik, gerçekleştirilen çalışmalarla Kastamonu’da önemli değişim dönüşüm yaşandığını, şehrin çok farklı bir vizyona kavuştuğunu, tarihi kimliğini yeniden ortaya çıkarmakta olduğunu ifade etti. Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu önceliğin gastronomi ve kırsal turizm olması gerektiğini, Rektör Ahmet Hamdi Topal ise, Üniversite olarak yapılacak her çalışmaya destek vereceklerini söyledi.

Doğal ve kültürel zenginlikleriyle farklı turizm türlerine ev sahipliği yapan ilimizin turizm yatırımlarında geldiği noktanın, bu alanda yapılan çalışmalar ve gelecek hedeflerinin tartışıldığı “Turizm Çalıştayı” dün gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi konferenas salonunda “Turizmin parlayan yıldızı Kastamonu” başlığı altında düzenlenen çalıştaya Vali Avni Çakır, Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Ahmet Hamdi Topal başta olmak üzere, kurumların yöneticileri, turizm alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler, yatırımcılar, STK temsilcileri katıldı.

AHMET HAMDİ TOPAL

Kastamonu’nun turizm açısından sahip olduğu değerlerin fakında olduklarını söyleyen Kastamonu Üniversitesi Rektörü Ahmet Hamdi Topal, “Bu yüksek ve zengin değerlerin, öncelik sıralaması yapılarak doğru ve akılcı şekilde kullanılması noktasında projeler üretilmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Üniversitemiz yapılacak her türlü çalışmaya destek verecektir” dedi.

GALİP VİDİNLİOĞLU

Allah’ın Kastamonu’ya çok büyük bir zenginlik verdiğini söyleyen Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu da konuşmasında şunları söyledi:

“Her ili ön plana çıkartan bazı değerler var. Kimi il denizle, kimi il kayakla, kimisi tabiat, kimisi inanç turizmi, kimisi ise doğa turizmi ile öne çıkıyor. Allah bize hepsini vermiş. Bu noktada şehrin tüm bileşenleri buradayken bir konuda netleşmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bütün gücümüzü turizmin bütün bileşenlerine ayrı ayrı dağıtmış olursak zannediyorum ki hiç birisinden istediğimiz neticeyi elde edemeyiz. Onun için bizim Kastamonu olarak turizmde yol alabilmemiz için – diğerlerini de boş verelim demiyorum ama- iki veya üç bileşen üzerinde ağırlıklı çalışmamız gerekiyor. Bu konu tabii ki istişare ile belirlenebilecek bir konudur. Ancak özellikle bizim belediye olarak ön planda tuttuğumuz gastronomidir. Bu sözü pek sevmesem de yemek kültürü noktasında bizim yol almamız gerektiğini düşünüyorum. Deniz sezonu açısından kısa bir sezonumuz var, kayak turizmi açısından, evet Kastamonu bu noktada bir cazibe merkezi olabilir fakat burada katetmemiz gereken bir mesafe var. Önceliğimiz gastronomi ve kırsal turizm olmalıdır diye düşünüyorum. Bu konuda herkes fikrini ifade ederse ortak aklı yakalamış oluruz.”

METİN ÇELİK

AK Parti Milletvekili Metin Çelik ise turizm noktasında 2011 yılından bu tarafa ilimizin ciddi ve güzel çalışmalar ortaya koyduğunu söyleyerek şunları ifade etti:

“Bu süreçte Şehir Kimliği Çalıştayı yapıldı. 2016 Nisan’da Daday’da Tabiat Turizmi Çalıştayı yapıldı. 2017 yılı başında ise Turizm Değerlendirme Toplantısı ile birlikte Turizm Eylem Planı ortaya konuldu. Gerçekten de bu birikimin sonunda bunun Turizm Eylem Planı’na dönüşmüş olması ve tek elden bazı konuların takip ediliyor olması, nereye gidiyoruz, adımlarımız yerini buluyor mu, bunların takibi noktasında da Turizm Eylem Planı çok faydalı oldu. Bu toplantıyı da Turizm Eylem Planı kapsamında düzenlediğimizi biliyorum. Bu çalıştayımızın da çok faydalı geçeceğine gönülden inanıyorum. Geriye dönüp baktığımızda her çalışmanın mutlaka bir katkısı olmuştur, mutlaka bir faydası dokunmuştur. Geriye dönüp baktığımızda, pandemi öncesine geldiğimiz dönemde turizmde Kastamonu’daki gelişmeleri görebiliyoruz. Turizm Müdürlüğümüzün rakamlarına bakıyoruz, konaklama sayılarına bakıyoruz. 2019’da ciddi anlamda sıçrama yaşadık. 2019’da turist sayısında yüzde 40 civarında artış söz konusu oldu. 2018’deki Türk Dünyası Kültür Başkenti oluşumuzun da bunda katkısı oldu. Kastamonu merkezinde çok ciddi çalışmalar yapıldı. Birçok kültür mirasımız var, sokak sağlıklaştırmaları çok değerli oldu. Kastamonu’ya 15 yıl önce gelmiş olup, şimdi yeniden gelenler Kastamonu’daki değişimi ve dönüşümü açık bir şekilde bize ifade ediyorlar. Kastamonu’nun çok farklı bir vizyona kavuştuğunu, tarihi kimliğini yeniden ortaya çıkarmakta olduğunu bizler müşahede ettik. Bu çalışmaları aynen sürdürmek zorundayız ve üzerine koymak mecburiyetindeyiz. Bu çalışmalar eminim ki, pandemi sonrasında da Kastamonu’nun sıçrayışının devam edeceğini ortaya koyacak. Buna gönülden inanıyorum.”

“ŞEHİRLER ARTIK BİR ÜRÜN GİBİ PAZARLANMAKTA”

Vali Avni Çakır ise konuşmasında, küreselleşen dünyada şehirlerin de bir ürün gibi ele alınmakta ve pazarlanmakta olduğuna dikkat çekti.

Özellikle turizm sektörünün, ekonomik, politik ve kültürel açıdan tüm dünyada büyük önem kazandığını söyleyen Vali Çakır, “Ülkeler turizm gelirlerini artırmak üzere diğer ülkelerde marka ve imaj çalışmaları yaparken, benzer şekilde şehirler de turist sayısını arttırmak, şehrin tüm bileşenlerini tanıtmak, pazarlamak, şehir insanları açısından ekonomik fayda yaratmak, özetle şehir markası oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır” dedi.

Şehrin markalaşma sürecinin öncelikle şehrin cazibesinin artırılması, tarihi ve turistik mekânlarının tanıtılması, yöresel ürün ve hizmetlerin duyurulması hedeflerine yönelik çalışmaları kapsadığını söyleyen Vali Çakır, “Markalaşma çalışmalarının en büyük önemi, şehrin ekonomik açıdan canlandırılması, şehir yaşayanlarına ek ekonomik faydalar sağlanması ve yaşam kalitesinin artırılması olarak sayılabilir” diye konuştu.

“ALT YAPIDAKİ İYİLEŞMELER YATIRIMCILARI ÇEKMEKTEDİR”

“Binlerce yıllık tarihi, yaylaları, kayak merkezleri, sahilleri, Milli Parkları, geniş ormanları, kanyonları, mağaraları, evliyaları, tarihi mekânları ve yemekleri ile Kastamonu, turizmde marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” diyen Vali Avni Çakır, çalıştaydaki konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bilindiği üzere turizm sektörü, ülkemizde olduğu gibi ilimizde de en hızlı büyüyen sektörler arasında yer almaktadır.  İlimiz; coğrafi konumu, iklimi, doğal güzellikleri ve turizm alt yapısındaki iyileşmeler sonucu son yıllarda turizm yatırımcılarının ilgisini çekmeye başlamıştır. Şehrimiz bugün, 1 milyon konaklama sayısına kısa sürede erişebilecek, tabiat turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi, kış turizmi alanında ülkemizin önemli destinasyonlardan birine dönüşmeye hazırdır. Bu iddiamızı destekler nitelikte bizlere umut veren gelişmelerden birisi, ilimize yönelik turizm yatırımlarındaki artıştır. Yatırımcılarımız şehrimize turizm alanında yeni projeleriyle gelmekte, bu durum Kastamonu’nun ‘Turizmin Parlayan Yıldızı’ olacağına inancımızı güçlendirmektedir.

Pandemi süreci bize; turizm altyapısını iyileştirme, tanıtım unsurlarını geliştirme ve yeni turizm trendlerine hazırlık yapma fırsatı sundu ve çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. Turizmde hedefleri olan, planlı ve programlı gelişen bir şehir olarak, turizmin tüm paydaşlarıyla bir araya geldik ve birlikte kısa-orta-uzun vadeli hedefleri olan bir turizm eylem planı hazırlandık. Kastamonu olarak, bugün artık hedeflerimize bir bir ulaşmaktayız.

“KASTAMONU’NUN GELECEĞİ  TURİZMDEDİR”

“Kastamonu Belediyemiz, ilimizdeki tarihi sokakların bütünlüğünün korunmasına ve gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarılması adına gerçekleştirilen çalışmaları tüm hızıyla sürdürmektedir. Ayrıca Acem Hanı’nın restorasyonu, gastronomi alanında şehrimize ivme kazandıracaktır.

Kastamonu Üniversitemiz, tabiat turizmi ve ormancılık alanında ihtisaslaşan tek üniversite oldu. Üniversitemiz tarafından şehrimizin tabiat turizmi alanında hedeflerine ulaşması için projeler üretilmekte, bu sayede turizm bileşenlerimiz güçlenmektedir.

İl merkezinde yakın bir tarihte büyük bir otelin açılışını gerçekleştireceğiz. Abana, Azdavay, Daday, Pınarbaşı, Tosya ilçelerinde özel sektöre ve kamuya ait turizm yatırımları olanca hızıyla devam etmektedir.

Kanyonlar bölgesinde ulaşım altyapısını iyileştirmek ve yeni turistik unsurlar sunmak için gerek İl Özel İdaremiz, gerek Kalkınma Ajansımız, gerekse ilçe belediyelerimizle bir planlama dâhilinde yoğun şekilde çalışmaktayız.

Özgün bir mutfak kültürüne sahip ilimizin gastronomik zenginliğine güveniyoruz ve bunun da güçlü turizm unsurlarımızdan birisi olduğuna inanıyoruz. Bütüncül çalışmalarımız sonucu, coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı18’e ulaştı. Halen 4 ürünümüz askıda, 13 ürünümüzün ise başvuru dosyası devam ediyor.

Milli Mücadele’nin vefakâr ve cefakâr şehri Kastamonu, hak ettiği İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı’na kavuştu.

İlimizin UNESCO sürecinde de çalışmaları bütün hızıyla devam etmektedir. Kasaba köyü Mahmutbey camisinin dünya miras listesine seri başvuru yoluyla girmesini ümit ediyoruz. 2022 yılında başvuru dosyası Kültür Bakanlığınca UNESCO’ya sunulacaktır.

Küre Dağları’nı ‘UNESCO Dünya Doğal Mirası’ olarak Jeopark ağına dâhil etmeye çalışmaktayız. Ayrıca zengin yemek kültürüne sahip ilimizin ‘UNESCO Gastronomi Şehri’ olarak tescili için tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışmaktayız ve 2023 yılında başvuru dosyamızı UNESCO’ya teslim edeceğiz.

Özel İdaremizin büyük emekleri ile yapılan Yurduntepe tesisleri 2020 yılında kış turizmi severlere kapılarını açtı. Ilgaz Dağı’nın kış turizm merkezi olarak tanınırlığını artırmak için çalışmalarımız sürmektedir.

Bu kapsamda, dağın iki paydaşı olan Kastamonu ve Çankırı illeri, ‘Ilgaz Dağı Ortak Vizyon Çalışması KUZKA Teknik Destek Projesi’ kapsamında önceki hafta Ilgaz’da bir araya gelerek dağın markalaşması için yol haritamızı belirlemeye başladık.

Kastamonu’nun geleceği turizmdedir. Kastamonumuzu, bünyesinde barındırdığı zenginlikleri ile turizmde markalaşmış bir şehir haline getirmek için hep birlikte çok çalışacağız.”

Kastamonu Gazetesi

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
KÖŞE YAZARLARI

Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.